POLETNI TEČAJI PLAVANJA

BREZSKRBNO NA MORJE!! 
POLETNI INTENZIVNI TEČAJ PLAVANJA OD 4. LETA DALJE

 

TERMINI

1. TERMIN (27.6. - 1.7.)

2. TERMIN (4.7. - 8.7.)

3. TERMIN (11.7. - 15.7.)

4.  TERMIN (18.7. - 22.7.)

5. TERMIN (25.7. - 29.7.)

 
Tečaj bo potekal od 27. 6. 2015 do 29. 7. 2016. Možno se je udeležiti le enega termina ali dveh terminov zapored.

 Intenziven tečaj plavanja je namenjen otrokom starim od (dopolnjenega) 4. do 10. leta starosti. Potekal bo na zunanjih bazenih v parku Kodeljevo. 


DNEVNI RED

7.00 – 8.00 prihod na POČITNICE NA FŠ (za otroke vključene v celodnevni programi)
8.00 – 8.30 zajtrk
8.30 zbor in priprava za odhod na bazen
8.45 odhod na bazen
9.00 – 10.30 progam učenja plavanja (preko igre do znanja in veščin)
10.30 malica (sadje)
10.45 – 12.00 program učenja plavanja (preko igre do znanja in veščin)
12.30 odhod domov / kosilo (za otroke vključene v celodnevni programi)

13.00 – 15.00 popoldanske delavnice (po programu projekta POČITNICE NA FŠ)
15.00 popoldanska malica
15.30 – 17.00 popoldansko varstvo in odhod domov 

 

PROGRAM

Odlično usposobljeni učitelji plavanja s številnimi izkušnjami in občutkom za delo z otroki bodo poskrbeli, da se bodo vaši otroci dobro počutili v vodnem okolju. 

Za vaše bodoče plavalce so učitelji pripravili program:
Prilagajanje na vodo:
Upor vode
Potapljanje glave
Gledanje pod vodo
Izdihovanje v vodo
Plovnost
Drsenje

 
Učenje osnovnih tehnik prsno, kravl, delfin in hrbtno:
Učenje položaja telesa
Učenje udarca
Učenje zavesljaja
Učenje gibanja glave z dihanjem v koordinaciji
Učenje koordinacije tehnik prsno, kravl, hrbtno, delfin
Učenje skokov v vodo (varno skakanje, skok na glavo)
Poudarek na tehniki prsno in kravl

 
Cilji:

 • Spoznavanje zakonitosti vode
 • Potapljanje glave
 • Gledanje pod vodo
 • Izdihovanje v vodo
 • Lebdenje na trebuhu
 • Lebdenje na hrbtu
 • Drsenje na trebuhu z iztegnjenimi rokami
 • Učenje gibanja nog
 • Učenje gibanja rok
 • Učenje koordinacije
 • Varen skok
 • Krepitev hrbtnih in prsnih mišičnih skupin

 
Globalni cilji (omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok; zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju; razvijanje gibalnih sposobnosti; osvajanje osnovnih gibalnih struktur; spoznavanje in osvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti);


Drugi cilji (sproščeno gibanje v vodi in osvajanje osnovnih elementov plavanja; uvajanje v igre, kjer je treba določati pravila; spoznavanje pomena sodelovanja v skupini; različnih športnih orodij in pripomočkov; osnovnih načel osebne higiene; osnovnih varstvenih ukrepov).

Tečaj plavanja poteka v POLETNEM ČASU, ko imajo otroci POČITNICE. To pomeni, da bomo dali še večji poudarek na IGRO in učenje/pridobivanje znanj, veščin skozi igro.


IZVEDBA RAZPISANIH PROGRAMOV

INTENZIVNI TEČAJ PLAVANJA: 27.6. – 29.7.2015
 
Ob morebitni neizvedbi tečajev, zaradi premajhnega števila prijav udeležencev,
bomo vse prijavljene na tečaj, obvestili pred začetkom izvajanja programa. V tem primeru si udeleženci tečaja, kjer ni zadostnega števila prijavljenih, izberejo termin na POČITNICAH NA FAKULTETI ZA ŠPORT (v kolikor je potrebno proti doplačilu oz. vračilu za preplačilo) ali pa se jim vplačani prispevek v celoti vrne.
 
 
SPREMEMBE PROGRAMA
 
Pridružujemo si pravico do manjših sprememb programa. O spremembah bomo udeležence obvestili teden dni pred morebitno spremembo programa.
 
 
PRIJAVE
 
Prijave na programe zbiramo prek PRIJAVNICE, ki jo lahko najdete na spletni strani:
www.pocitnice-fsp.si, ki jo izpolnjeno pošljete nazaj na

 
 
PLAČILO
 
Programi so številčno omejeni, zato prijave zbiramo do zasedenosti prostih mest.
Mesto v programu si uporabnik zagotovi s plačilom predračuna, ki ga dobi preko maila, ki ga naredimo na podlagi poslane prijavnice. Račun vam po plačilu pošljemo na v prijavnici navedeni naslov. 


CENIK

 

CENIK_slika

 

Cene vključujejo DDV.

 
Predračun je potrebno plačati pred pričetkom tečaja in POTRDILO O PLAČILU PRINESETE POLEG IN GA ODDATE OB ODDAJI OTROK V VARSTVO! V primeru neplačila se tečaja ne morete udeležiti.

 

POPUSTI
 
Drugemu otroku iz iste družine priznamo 10%. Vadeči na Športnem centru v sezoni 2015/16 imajo 10% popust! 

Popusti se med seboj ne seštevajo!! 
 


 
ŠPORTNA OPREMA IN PRIPOMOČKI

 • 2x kopalke
 • 2x brisača (velika, mala)
 • Pokrivalo (proti soncu)
 • Podloga za ležanje (po želji)
 • Krema za sončenje s primernim faktorjem (15+)
 • Steklenica za vodo (lahko plastenka, bidon, ipd.)

Ostali pripomočki (igrače ipd.) prinesejo s sabo NA LASTNO ODGOVORNOST. Za njih ne odgovarjamo. Vredne predmete (telefon, nakit, ure…) naj otroci pustijo doma. V nujnem primeru vas pokličemo mi oziroma nas dobite na 041 334 421.

 

PREDZNANJA
 
Predznanja za vključitev niso potrebna. Pogoj za pristop k tečaju je dopolnjena 4. leta starosti.
 
 
VARNOST PRI VADBI
 
Vadeči se obvezuje upoštevati navodila za varno vadbo, ki jih poda vaditelj. Vaditelj sme z vadbe izključiti vadečega, če ta z neupoštevanjem varnostnih navodil ali na drug način ogroža sebe, druge osebe ali stvari. Otroci morajo imeti urejeno obvezno zdravniško zavarovanje.
 
 
VAROVANJE PODATKOV
 
Športni center Fakultete za šport se zavezuje, da bo osebne podatke pridobljene s prijavnicami vadečih uporabljal izključno za lastne potrebe. Športni center Fakultete za šport promovira svoje dejavnosti na različnih prireditvah ter strokovnih in znanstvenih kongresih. Vadeči ali njihovi skrbniki se s prijavo na vadbo Športnega centra Fakultete za šport strinjajo s fotografiranjem in snemanjem izključno v namene promocije Športnega centra Fakultete za šport. Vadeči ali njihovi skrbniki dovolijo prisotnost in sodelovanje študentov Fakultete za šport na urah vadbe, ki opravljajo ure v sklopu pedagoškega procesa, saj na ta način bogatimo program in poskrbimo, da je še bolj strokoven in pester.
 
 

IZSTOP VADEČEGA IZ PROGRAMA
 
Vadeči lahko preneha z vadbo v Športnem centru Fakultete za šport, vendar brez povrnitve plačila. Plačilo se vrne v primeru, da vadeči predložijo zdravniško opravičilo. V izrednih primerih deviantnega vedenja si Športni center Fakultete za šport pridržuje pravico do izključitve vadečega brez povrnitve plačila.
 
 
KONČNE DOLOČBE
 
Športni center Fakultete za šport si pridržuje pravice do spremembe ali dopolnitve splošnih pogojev.