Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Predmetnik - Športna vzgoja (2016/17)

Predmeti   Kontaktne ure KT
P S V D
1. letnik
1. semester
Anatomija   60 0 30 0 90 6
Informatika v športu   30 0 30 0 60 4
Osnove gibanja v športu   45 15 30 0 90 6
Pedagogika športa   30 15 0 15 60 4
Obča psihologija   30 15 0 0 45 3
Ples 1   15 0 45 0 60 4
Športna gimnastika z ritmično izraznostjo 1   15 0 45 0 60 4
Plavanje 1 z osnovami reševanja iz vode   15 0 45 0 60 4
2. semester
Medicina športa 1   30 0 15 0 45 3
Fiziologija športa 1   60 0 30 0 90 6
Pedagogika športa   30 0 0 15 45 3
Razvojna psihologija   30 0 15 0 45 3
Biomehanika športa 1   30 0 15 0 45 3
Zgodovina športa   30 15 0 0 45 3
Atletika 1   15 0 45 0 60 4
2. letnik
3. semester
Živčno-mehanske osnove gibanja 1   60 0 30 0 90 6
Didaktika športne vzgoje 1   45 15 30 0 90 6
Sociologija športne vzgoje      15 0 30 0 45 3
Letne dejavnosti v naravi     10 0 35 0 45 3
Igre z loparji 1     15 0 45 0 60 4
Odbojka 1        15 0 45 0 60 4
Rokomet 1       15 0 45 0 60 4
Nordijsko smučanje 1   A   7 0 23 0 30 2
Alpsko smučanje in deskanje na snegu 1   A   8 0 22 0 30 2
4. semester
Telesni in gibalni razvoj otrok in mladine     45 0 0 0 45 3
Temelji vadbenega procesa     30 0 15 0 45 3
Statistika v športu     30 0 30 0 60 4
Letne dejavnosti v naravi     10 10 10 0 30 3
Didaktika športne vzgoje 2     15 0 30 0 45 3
Pedagoška psihologija   30 0 15 0 45 3
Nogomet 1   15 0 45 0 60 4
Košarka 1   15 0 45 0 60 4
3. letnik
5. semester
Didaktika športne vzgoje 2   15 0 30 0 0 3
Humanistični vidiki športa Zgodovina športa   30 15 0 0 45 3
Izbirni predmet 2 (1)**           60 4
Osnove managementa v športu Osnove managementa, organiziranost in pravni vidiki športa   20 25 0 0 45 3
Pedagoška psihologija   30 0 15 0 45 3
Angleščina - Prvi tuji strokovni jezik   45 0 0 0 45 3
Športi 1 Odbojka 1   15 0 45 0 120 8
Alpsko smučanje in deskanje na snegu 1 B   7 0 23 0 30 2
Nordijsko smučanje 1 B   8 0 22 0 30 2
Temelji vadbenega procesa   30 0 15 0 45 3
6. semester
Didaktika športne vzgoje 2   15 0 0 75 90 6
Humanistični vidiki športa Filozofija športa   30 15 0 0 45 3
Antropološki vidiki športa in športne vzgoje   30 15 0 0 45 3
Izbirni predmet 2 (2)**           120 8
Športi 1*** Ritmična gimnastika 1 ali   15 0 45 0 60 4
Nogomet 1     15 0 45 0 60 4
Diplomski projekt   0 0 0 90 90 6

 

Legenda:

Kontaktne ure P - predavanja
S - seminarji
V - vaje
D - drugačna oblika dela
KT - kreditne točke